Defibrillaattorit aloittelijoille

Mikä on AED?

Defibrillaattori (AED = automated external defibrillator) on kannettava sähköinen ensiapulaite, jolla annetaan sydänpysähdyspotilaalle rintakehän läpi sydämeen sähkösysäys tai defibrillaatioisku, jonka tarkoitus on lopettaa sydämessä sydänpysähdyksen yhteydessä vallitseva kammiovärinä, ja saada sydämen oma tahdistusjärjestelmä taas toimimaan normaalisti.

Saving Lives!

Potilaan henkeä uhkaavissa hätätilanteissa, kuten sydänpysähdystapauksissa, on äärimmäisen tärkeää, että elvytys aloitetaan mahdollisimman pian. Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia. Ne on tarkoitettu hätätilanteissa kenen tahansa paikalle sattuvan ohikulkijan käytettäviksi. 

Laite antaa potilaalle defibrillaatioiskun ainoastaan sydänpysähdyksessä tai jos pulssitaajuus on hengenvaarallisen korkea. Kansainväliset elvytysviranomaiset suosittelevat defibrillaattoria kaikkialle, missä ambulanssin paikalle saapuminen kestää yli 5 minuuttia. Jokainen minuutti, joka kuluu ennen kuin ensimmäinen defibrillaatioisku annetaan, alentaa potilaan ennustetta 10-15%.

Puoli- ja täysautomaattisia

Defibrillaattoreita on puoli- ja täysautomaattisia. Laite opastaa käyttäjäänsä elvytystilanteessa yleensä puhe- tai tekstiohjauksen välityksellä. Laitteet analysoivat ensin potilaan syketilan.

Puoliautomaattisessa defibrillaattorissa käyttäjä antaa itse laitteen kehotuksen jälkeen potilaalle elvyttävän defibrillaatioiskun.

Automaattiset laitteet puolestaan antavat defibrillaatioiskun automaattisesti, jos siihen on tarve.

Kumpi minun pitäisi valita?

Potilaan henkeä uhkaavissa hätätilanteissa, kuten sydänpysähdystapauksissa, on äärimmäisen tärkeää, että elvytys aloitetaan mahdollisimman pian. Elvytyksen onnistuminen voi riippua muutamasta sekunnista. Jotta elvyttäjän tehtävä hätätilanteessa olisi mahdollisimman yksinkertaista, tarjoavat useimmat valmistajat defibrillaattoreistaan täysautomaattisia malleja. Automaattisilla malleilla on kuitenkin omat hyvät ja huonot puolensa. Suurin etu on, ettei varsinkaan satunnaisen ja kokemattoman elvyttäjän tarvitse erikseen ensin etsiä laitteen iskunantopainiketta, ja tämän jälkeen hetkeäkään hukkaamatta uskaltautua käyttämään tätä. Automaattinen defibrillaattori tekee kaiken tämän elvyttäjän puolesta ja siten usein säästyy arvokkaita sekunteja. Ennen kuin automaattinen defibrillaattori antaa potilaalle sähköshokin, se varoittaa tästä selkeällä puhekomennolla, jolloin elvyttäjä oman turvallisuutensa vuoksi voi ajoissa hetkellisesti irtautua potilaasta.

Tästä selkeästä edusta huolimatta puoliautomaattisia defibrillaattoreita ostetaan enemmän kuin automaattisia. Tämä ei johdu ainoastaan siitä, että puoliautomaattiset AED:t ovat useimmiten hinnaltaan edullisimpia kuin vastaavat automaattiset mallit. Tärkeä tekijä laiteen käyttäjän kannalta on myös se, ettei hänellä ole automaattista mallia käyttäessään täydellistä kontrollia laitteen toiminnoista. Varsinkin kokeneet ja koulutetut elvyttäjät suosivat puoliautomaattisia defibrillaattoreita sillä he voivat itse kokemustaan hyödyntäen päättää milloin defibrillaatioisku annetaan. Saattaa olla tilanteita, jolloin defibrillaatioiskun antoa tulee elvyttäjän oman turvallisuuden vuoksi hetkellisesti viivyttää. Laitetta saatetaan myös joutua käyttämään niin hektisessä paikassa että elvyttäjän voi olla vaikea kuulla laitteen ohjeistusta. Jos elvyttäjälle ei jää riittävästi aikaa reagoida ja irtautua potilaasta, saa hän itse tarpeettomasti kivuliaan sähköshokin.

Niinpä tehtäessä ostopäätöstä siitä, hankitaanko automaattinen vai puoliautomattinen defibrillaattori, tulisikin tarkkaan harkita missä ja kuka laitetta tulee käyttämään.

Näytä kaikki defibrillaattorit