.

AED info

Defibrillaattori (AED = automated external defibrillator) on kannettava sähköinen ensiapulaite, jolla annetaan sydänpysähdyspotilaalle rintakehän läpi sydämeen sähköisku, jonka tarkoitus on lopettaa sydämessä sydänpysähdyksen yhteydessä vallitseva kammiovärinä, ja saada sydämen oma tahdistusjärjestelmä taas toimimaan normaalisti.

Defibrillaattoreita on puoli- ja täysautomaattisia. Laite opastaa käyttäjäänsä elvytystilanteessa yleensä puhe- tai tekstiohjauksen välityksellä. Laitteet analysoivat ensin potilaan syketilan. Puoliautomaattisessa defibrillaattorissa käyttäjä antaa itse laitteen antaman kehoituksen jälkeen potilaalle elvyttävän sähköshokin. Automaattiset laitteet puolestaan antavat sähköshokin automaattisesti, jos siihen on tarve. Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia. Ne on tarkoitettu hätätilanteissa kenentahansa paikallesattuvan ohikulkijan käytettäviksi. Laite ei voi antaa sähköshokkia kuin sydänpysähdyksessä tai sellaiselle potilaalle, jonka pulssitaajuus on niin hengenvaarallisen korkea. Kansainväliset elvytysviranomaiset suosittelevat defibrillaattoria kaikkialle, missä ambulanssin paikalle saapuminen kestää yli 5 minuuttia. Jokainen minuutti, joka kuluu ennenkuin defibrillaatio annetaan, alentaa potilaan ennustetta 10-15%.

AED ILCOR

 

Automattinen vai puoliautomaattinen AED?

Potilaan henkeä uhkaavissa hätätilanteissa, kuten sydänpysähdystapauksissa, on äärimmäisen tärkeää, että elvytys aloitetaan mahdolisimman nopeasti. Elvytyksen onnistuminen voi riippua muutamasta sekunnista. Jotta elvyttäjän tehtävä hätätilanteessa olisi mahdollisimman yksinkertaista, tarjoavat useimmat valmistajat defibrillaattoreistaan täysinautomaattisia malleja. Automaattisilla malleilla on kuitenkin omat hyvät ja huonot puolensa. Suurin etu on, ettei varsinkaan satunnaisen ja kokemattoman elvyttäjän tarvitse erikseen ensin etsiä laitteen shokinantopainiketta, ja tämän jälkeen hetkeäkään hukkaamatta uskaltautua käyttämään tätä. Automaattinen defibrillaattori tekee kaiken tämän elvyttäjän puolesta ja siten usein säästyy arvokkaita sekunteja. Ennenkuin automaattinen AED antaa potilaalle sähköshokin, se varoittaa tästä selkeällä puhekomennolla, jolloin elvyttäjä oman turvallisuutensa vuoksi voi ajoissa hetkellisesti irtautua potilaasta.

Tästä selkeästä edusta huolimatta puoliautomaattisia defibrillaattoreita ostetaan enemmän kuin automaattisia. Tämä ei johdu ainoastaan siitä, että puoliautomaattiset AED:t ovat useinmiten hinnaltaan edullisimpia kuin vastaavat automaattiset mallit. Tärkeä tekijä laiteen käyttäjän kannalta on myös se, ettei hänellä ole automaattista mallia käyttäessään täydellistä kontrollia laitteen toiminnoista. Varsinkin kokeneet ja koulutetut elvyttäjät suosivat puoliautomaattisia defibrillaattoreita, sillä he voivat laitteen tunnistettua shokkia vaativan sydänrytmin, itse kokemustaan hyödyntäen päättää milloin shokki annetaan. Saattaa olla tilanteita, jolloin shokin antoa tulee elvyttäjän oman turvallisuden vuoksi hetkellisesti viivyttää. Laitetta saatetaan myös joutua käyttämään niin meluisassa ja rauhattomassa paikassa, että elvyttäjältä voi jäädä  kuulematta automaattisen laitteen varoitus, siitä että se tulee antamaan potilaalle sähköshokin. Jos elvyttäjälle ei jää riittävästi aikaa reagoida ja irtautua potilaasta, saa hän itse tarpeettomasti kivuliaan sähköshokin. Niinpä tehtäessä ostopäätöstä siitä, hankitaanko automaattinen vai puoliautomattinen defibrillaattori, tulisikin tarkkaan harkita missä ja kuka laitetta tulee käyttämään.